מוצר נוסף בהצלחה
כל המחירים הם לקילו אלא אם מצויין אחרת, החיוב יעשה רק לאחר השקילה בפועל
חשוב!
סיכום וחיוב האשראי יתבצעו רק לאחר השקילה בפועל בחנות
₪60.00
₪60.00
₪60.00
₪60.00
₪70.00
₪70.00
₪65.00
₪65.00
₪90.00
₪90.00
₪80.00
₪80.00
₪48.00
₪48.00
₪43.00
₪43.00
₪95.00
₪95.00
₪75.00
₪75.00
₪48.00
₪48.00
₪75.00
₪75.00
₪75.00
₪75.00
₪75.00
₪75.00
₪35.00
₪35.00
₪45.00
₪45.00
₪85.00
₪85.00
₪35.00
₪35.00
₪95.00
₪95.00