מוצר נוסף בהצלחה
כל המחירים הם לקילו אלא אם מצויין אחרת, החיוב יעשה רק לאחר השקילה בפועל

חשוב!
סיכום וחיוב האשראי יתבצעו רק לאחר השקילה בפועל בחנות

₪45.00
₪45.00
₪24.00
₪24.00
₪38.00
₪38.00
₪35.00
₪35.00
₪35.00
₪35.00